Trainingsacteur

Tim Gladdines werkt regelmatig als trainingsacteur in het bedrijfsleven, bij overheden, dienstverlenende instanties en in opleidingsituaties. Waar mensen wordt getraind in bijvoorbeeld het houden van functioneringsgesprekken, het omgaan met agressieve klanten, het geven van slecht nieuws – zijn vaak trainingsacteurs aanwezig. Dit zijn gespecialiseerde acteurs die in een rollenspel precies het gewenste tegenspel kunnen bieden waar de cursist op dat moment behoefte aan heeft. Als een trainee bijvoorbeeld wil leren omgaan met agressieve klanten, kan de trainingsacteur precies de mate en soort van agressie laten zien die van hem wordt gevraagd. In feite zijn er geen beperkingen aan het (soort) gedrag dat men van een trainingsacteur kan vragen.

 

Als trainings- en gedragsacteur is Tim Gladdines dienstbaar, communicatief, verbindend, flexibel, gestructureerd, bevlogen, zorgvuldig en betrouwbaar. Hij vindt het belangrijk dat cursisten kunnen werken in een veilige en open trainingsomgeving.

Werkgebied: Dienstverlening (klantcontacten), Telecommunicatie, Gezondheidszorg, Management, Onderwijs, UWV, Politie, Overheden, Maatschappelijk Werk.

Ruime ervaring met: Assessments, Verzuimtrainingen, Agressietrainingen, Overvaltrainingen, Basis Gesprekstechnieken, Feedbacktrainingen, Verkooptrainingen, Klanttevredenheidstrainingen, Klantvriendelijk Communiceren, Klachtenafhandeling, Functioneringsgesprekken, Slechtnieuwsgesprekken, Collegiale Coaching, Presentatie Trainingen, Spreken in het Openbaar.

Bekend met de volgende technieken: ABCD-gedrag, Kernkwaliteiten en Kernkwadranten, LSD, SMART, Transactionele Analyse.

Talenkennis: Nederlands, Engels.

‘Als traingingsacteur moet je niet alleen reageren vanuit de opgegeven rol en situatie maar moet je ook meeveren met het gedrag van de cursist. Als ik word gevraagd een boze klant te spelen, moet ik natuurlijk wel gas terug nemen als iemand mij heel zorgvuldig en adequaat probeert te kalmeren.

Na het spel moet je als acteur op twee manieren feedback kunnen geven: vanuit jezelf, als toekijker op de scène, en vanuit de rol die je hebt gespeeld. Die twee gezichtspunten kunnen heel verschillend zijn en er is veel concentratie voor nodig om ze uit elkaar te houden.’